Terra residential dumpster – контејнер за отпад со компресор

Terra residential контејнерите ги исполнуваат дури и највисоките барања за отстранување на отпадот. Со интегриран систем за компресирање отпад, најголемите Terra контејнери може да соберат и чуваат отпад на просечно семејство, речиси 1 месец пред да се собере.

Категорија: