Terra public can – контејнер за отпад со компресор

Монолитниот дизајн на јавната корпа Terra Public крие обична пластична корпа, додека надворешноста има соларен панел од поликарбонат, сензори и GPS локатор. Вградениот компактор за отпад го зголемува волуменот на контејнерот од 120l, пет пати. Администраторите може да следат како се полни за да можат ефикасно да управуваат со рутите за собирање и навремено да одговорат на тековните настани.

Категорија: