Aerys X – мониторинг на воздухот

Aerys X ги комбинира двата сензори, Aerys P за честички и Aerys G за гасовити загадувачи, за мерење на најширок опсег на потенцијални загадувачи на воздухот. Покрај тоа, го следи воздушниот притисок, влажноста и температурата, заедно со брзината и насоката на ветерот, за да обезбеди најсеопфатна слика за квалитетот на воздухот во вашето соседство.