Сензор за отпад – голем

Нашите паметни сензори ги мерат нивоата на полнење во корпите преку ултразвучни греди. Овие сензори можат да следат секаков вид отпад (мешан отпад, хартија, пластика, стакло, облека, биоотпад, течности, електроника, метал…) во канти и контејнери од различни видови и големини.

Категорија: