Револуција на менаџментот со отпад.

Нашите сензори за набивање и следење на отпад се направени за да ја направат околината поздрава и почиста.

Сензорите и контејнерите се поврзани со контролната табла, што овозможува паметно управување со отпадот преку креирање на оптимални рути за собирање на отпадот.