Едноставни за имплементација, одржливи и лесно достапни за граѓаните бидејќи веруваме дека секоја населба треба да има свој систем за следење на квалитетот на воздухот.

НОВО

Мониторинг на загаденоста на воздухот

Aerys G – мониторинг на воздухот

НОВО

Мониторинг на загаденоста на воздухот

Aerys P – мониторинг на воздухот

НОВО

Мониторинг на загаденоста на воздухот

Aerys X – мониторинг на воздухот